Constitution and properties of ceramic materials

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Pampuch, Roman.
Resource Type: Bok
Språk:English
Polish
Publicerad: Amsterdam Elsevier 1991.
Ämnen: