Regional development policy and planning in Spain

Opis bibliograficzny
1. autor: Richardson, Harry Ward
Format: Książka
Język:English
Wydane: Farnborough, Hants. Saxon House c1975.
Hasła przedmiotowe: