The new urban economics, and alternatives.

Opis bibliograficzny
1. autor: Richardson, Harry Ward
Format: Książka
Język:English
Wydane: London Pion 1977.
Seria:Research in planning and design
Hasła przedmiotowe: