Regional and urban economics.

Opis bibliograficzny
1. autor: Richardson, Harry Ward
Format: Książka
Język:English
Wydane: Harmondsworth Penguin c1978.
Hasła przedmiotowe: