Regional and urban economics.

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Richardson, Harry Ward
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Harmondsworth Penguin c1978.
Ämnen: