APA način citiranja

Mayer, T. 1., & Bronfenbrenner, M. 1. (1978). The structure of monetarism. New York: Norton.

Čikaški stil citiranja

Mayer, Thomas 1927-, i Martin 1914- Bronfenbrenner. The Structure of Monetarism. New York: Norton, 1978.

MLA način citiranja

Mayer, Thomas 1927-, i Martin 1914- Bronfenbrenner. The Structure of Monetarism. New York: Norton, 1978.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.