Continuity and change across the population sciences

Opis bibliograficzny
1. autor: Morrison, Peter A.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Santa Monica, CA Rand Corp. 1986.
Hasła przedmiotowe: