Trích dẫn APA

Mayer, T. 1. (1990). Monetarism and macroeconomic policy. Aldershot, Hants, Eng: E. Elgar.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mayer, Thomas 1927-. Monetarism and Macroeconomic Policy. Aldershot, Hants, Eng: E. Elgar, 1990.

Trích dẫn MLA

Mayer, Thomas 1927-. Monetarism and Macroeconomic Policy. Aldershot, Hants, Eng: E. Elgar, 1990.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.