American finance for the 21st century

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Litan, Robert E. 1950-
Övriga upphovsmän: Rauch, Jonathan 1960-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Washington, D. C. Brookings Institution Press c1998.
Ämnen: