Trích dẫn APA

Organisation for Economic Co-operation and Development Development Centre., Berthelemy, J., & Quenan, C. (1996). New approaches to financing development in Africa. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Trích dẫn kiểu Chicago

Organisation for Economic Co-operation and Development Development Centre., Jean-Claude Berthelemy, và Carlos Quenan. New Approaches to Financing Development in Africa. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1996.

Trích dẫn MLA

Organisation for Economic Co-operation and Development Development Centre., Jean-Claude Berthelemy, và Carlos Quenan. New Approaches to Financing Development in Africa. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1996.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.