New approaches to financing development in Africa

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Organisation for Economic Co-operation and Development Development Centre.
Tác giả khác: Berthelemy, Jean-Claude., Quenan, Carlos.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Paris Organisation for Economic Co-operation and Development c1996.
Những chủ đề: