Financial market fragmentation and reforms in Sub-Saharan Africa

Opis bibliograficzny
Kolejni autorzy: Aryeetey, Ernest 1955-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Washington, D.C. World Bank 1997.
Seria:World Bank technical paper cno.356 dAfrica Region series
Hasła przedmiotowe: