Financial market fragmentation and reforms in Sub-Saharan Africa

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Aryeetey, Ernest 1955-
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Washington, D.C. World Bank 1997.
Loạt:World Bank technical paper cno.356 dAfrica Region series
Những chủ đề: