Whither African economiesn

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Tác giả khác: Berthelemy, Jean-Claude.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Paris, [Washington Organisation for Economic Co-operation and Development OECD Publications and Information Center D.C., distributor], c1995.
Những chủ đề: