Money, banking, and the economy

Opis bibliograficzny
1. autor: Mayer, Thomas 1927-
Kolejni autorzy: Aliber, Robert Z., Duesenberry, James Stemble 1918-
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: New York Norton c1981.
Hasła przedmiotowe: