Trích dẫn APA

Johnson, E. W., & Johnson, C. B. (1970). Love and sex and growing up. Philadelphia: Lippincott.

Trích dẫn kiểu Chicago

Johnson, Eric W., và Corinne B. Johnson. Love and Sex and Growing Up. Philadelphia: Lippincott, 1970.

Trích dẫn MLA

Johnson, Eric W., và Corinne B. Johnson. Love and Sex and Growing Up. Philadelphia: Lippincott, 1970.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.