The origin of the first bananas

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Reyes, Lucia M.
Övriga upphovsmän: Cortez, Lilia R.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Pasig, Metro Manila Integrated Pub. House 1989.