Trích dẫn APA

Reyes, L. M., & Cortez, L. R. (1990). Tom Thumb and Thumbelina. Pasig, Metro Manila: Integrated Pub. House.

Trích dẫn kiểu Chicago

Reyes, Lucia M., và Lilia R. Cortez. Tom Thumb and Thumbelina. Pasig, Metro Manila: Integrated Pub. House, 1990.

Trích dẫn MLA

Reyes, Lucia M., và Lilia R. Cortez. Tom Thumb and Thumbelina. Pasig, Metro Manila: Integrated Pub. House, 1990.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.