Introduction to the humanities

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Sanchez, Custodiosa A.
Övriga upphovsmän: Abad, Paz F., Jao, Loreto V.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Manila Rex Bookstore c1989.
Ämnen: