Cultural literacy what every American needs to know

Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Hirsch, E. D. (Eric Donald) 1928-
Övriga upphovsmän: Kett, Joseph F., Trefil, James S. 1938-
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Melbourne Schwartz Pub. 1987.
Ämnen: