Si Monica Dalosdalos ang manok na masipag nguni't walang ingat

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Reyes, Lucia M.
Outros autores: Antonio, L. E., Martin, Perfecto T., Gamos, Renato.
Resource Type: Libro
Idioma:English
Filipino
Publicado: Quezon City Children's Communication Center c1983.
Edición:2nd ed