Si Monica Dalosdalos ang manok na masipag nguni't walang ingat

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Reyes, Lucia M.
Tác giả khác: Antonio, L. E., Martin, Perfecto T., Gamos, Renato.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: Quezon City Children's Communication Center c1983.
Phiên bản:2nd ed