Trích dẫn APA

Philippines (Commonwealth) Army. (1936). Military service regulations. Manila: Bureau of Print.

Trích dẫn kiểu Chicago

Philippines (Commonwealth) Army. Military Service Regulations. Manila: Bureau of Print, 1936.

Trích dẫn MLA

Philippines (Commonwealth) Army. Military Service Regulations. Manila: Bureau of Print, 1936.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.