Military service regulations

Opis bibliograficzny
Korporacja: Philippines (Commonwealth) Army.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Manila Bureau of Print. 1936.
Hasła przedmiotowe: