Actas. 1- legislatura, tomo 1-

Bibliografski detalji
Autori kompanije: Philippine Islands, Philippine Islands. Legislature., Philippine Assembly.
Format: Knjiga
Jezik:Spanish
English
Izdano: Manila Bureau of Print. 1911-