Actas. 1- legislatura, tomo 1-

Bibliografiska uppgifter
Institutionella upphovsmän: Philippine Islands, Philippine Islands. Legislature., Philippine Assembly.
Materialtyp: Bok
Språk:Spanish
English
Publicerad: Manila Bureau of Print. 1911-