Trích dẫn APA

Philippines (Commonwealth) Army. (1939). Map and aerial photography reading (1939 ed.). Manila: Bureau of Print.

Trích dẫn kiểu Chicago

Philippines (Commonwealth) Army. Map and Aerial Photography Reading. 1939 ed. Manila: Bureau of Print, 1939.

Trích dẫn MLA

Philippines (Commonwealth) Army. Map and Aerial Photography Reading. 1939 ed. Manila: Bureau of Print, 1939.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.