Philippine Army Official register

Opis bibliograficzny
Korporacja: Philippines (Commonwealth) Army.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Manila Bureau of Print. 1941.
Hasła przedmiotowe: