Konstitusyon san Pilipinas

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Commonwealth).
Tác giả khác: Romualdez, Norbert
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Waray
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1935.