Konstitusyon san Pilipinas

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Philippines (Commonwealth).
Övriga upphovsmän: Romualdez, Norbert
Materialtyp: Bok
Språk:Waray
Publicerad: Manila Bureau of Print. 1935.