Linteg a pamunganayan ti turay ti Filipinas

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Commonwealth).
Tác giả khác: Llanes, Vicente.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Iloko
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1935.