Almanaque de nuestra Sra. del Rosario National Catholic Almanac of the Philippines.

Opis bibliograficzny
Korporacja: Dominicans. Friars Preachers.
Format: Książka
Język:Spanish
Wydane: Manila U.S.T. Press 1946.
Hasła przedmiotowe: