Email Record: Konstitution sa Pilipinas (hubad sa binisaya) gidawat sa kombensyon konstitusyonal sa Pilipinas