Konstitution sa Pilipinas (hubad sa binisaya) gidawat sa kombensyon konstitusyonal sa Pilipinas

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Commonwealth).
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Cebuano
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1935.