Pangrugian a pagbasaan maipapan iti komunismo

Opis bibliograficzny
1. autor: Marcos, Ferdinand Edralin 1917-1989.
Kolejni autorzy: Bermudez, Prescillano N.
Format: Książka
Język:Iloko
Wydane: Manila Bureau of Print. 1970.
Hasła przedmiotowe: