An konstitusyon kan Republika kan Pilipinas

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines (Republic).
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Bikol
Được phát hành: Manila Bureau of Print. 1973.