Iti A B C ... ti ciudadano Filipino a nacaipalaoagan ti maycalima a paset ti Bill de Filipinas. (Umona a pannaideppel daitoy a Libro ito sa-o ti Iloco)

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Calderon, Felipe Gonzalez 1868-1908 (Author)
Outros autores: Ver, I.D. tr.
Resource Type: Libro
Idioma:Iloko
Publicado: Manila Imp. de Quiapo 1905.