Email Record: Ti nademokrataan a rebolusion iti Pilipinas