Ti nademokrataan a rebolusion iti Pilipinas

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Marcos, Ferdinand Edralin 1917-
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Iloko
Được phát hành: Manila Dept. of Public Information 1976.
Phiên bản:Ilocano ed.
Những chủ đề: