Panagplano iti ulida a pagtaengan

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Woolsey, Raymond H.
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Iloko
Được phát hành: Manila Philippine Publishing House c1976.
Những chủ đề: