Annual report of the chief of staff of the Philippine army

Opis bibliograficzny
Korporacja: Philippines (Commonwealth) Army.
Resource Type: Książka
Język:English
Wydane: Manila Bureau of Printing 1937-
Hasła przedmiotowe: