Trích dẫn APA

Quirino, E. 1. (1949). The Liberal Party: President Quirino's acceptance speech. [Manilan: s.n.

Trích dẫn kiểu Chicago

Quirino, Elpidio 1890-1956. The Liberal Party: President Quirino's Acceptance Speech. [Manilan: s.n, 1949.

Trích dẫn MLA

Quirino, Elpidio 1890-1956. The Liberal Party: President Quirino's Acceptance Speech. [Manilan: s.n, 1949.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.