Philippine yearbook, 1971-1994.

Opis bibliograficzny
organizacja autorów: Philippines (Republic). Bureau of the Census and Statistics, Philippines. Bureau of the Census and Statistics., Philippines. National Census and Statistics Office.
Format: Rozdział
Język:English
Wydane: Manila Bureau of the Census and Statistics [1973-1994].
Hasła przedmiotowe: