Trích dẫn APA

University of the Philippines. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines., & Ferrer, M. C. (1997). Civil society making civil society. Quezon City: Third World Studies Center.

Trích dẫn kiểu Chicago

University of the Philippines. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines, và Miriam Coronel Ferrer. Civil Society Making Civil Society. Quezon City: Third World Studies Center, 1997.

Trích dẫn MLA

University of the Philippines. Third World Studies Center., Social Sciences and Philosophy Research Foundation (Philippines), USAID/Philippines, và Miriam Coronel Ferrer. Civil Society Making Civil Society. Quezon City: Third World Studies Center, 1997.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.