Mga kantang Bikolnon

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sirirattanont, Ruby A. Salazar
Định dạng: Điểm nhạc Sách
Ngôn ngữ:Bikol
English
Được phát hành: Bangkok The Author 1986.