Comfort woman a Filipina's story of prostitution and slavery under the Japanese military

Opis bibliograficzny
1. autor: Henson, Maria Rosa L. 1927-
Format: Książka
Język:English
Wydane: Lanham Rowman & Littlefield Publishers c1999.
Hasła przedmiotowe: