Trích dẫn APA

Quezon, M. L. Land owners vs. tenants: Rice festival speech.

Trích dẫn kiểu Chicago

Quezon, Manuel L. Land Owners Vs. Tenants: Rice Festival Speech.

Trích dẫn MLA

Quezon, Manuel L. Land Owners Vs. Tenants: Rice Festival Speech.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.