APA način citiranja

Marcos, F. E. First address to the nation.

Čikaški stil citiranja

Marcos, Ferdinand E. First Address to the Nation.

MLA način citiranja

Marcos, Ferdinand E. First Address to the Nation.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.