Trích dẫn APA

Marcos, F. E. First address to the nation.

Trích dẫn kiểu Chicago

Marcos, Ferdinand E. First Address to the Nation.

Trích dẫn MLA

Marcos, Ferdinand E. First Address to the Nation.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.