APA način citiranja

Marcos, F. E. The four freedoms.

Čikaški stil citiranja

Marcos, Ferdinand E. The Four Freedoms.

MLA način citiranja

Marcos, Ferdinand E. The Four Freedoms.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.